Κυρινάλιος λόφος


Κυρινάλιος λόφος
(Mons Quirinalis). Ένας από τους επτά λόφους της Ρώμης, στην αριστερή όχθη του Τίβερη. Έλαβε την ονομασία του από τον ομώνυμο ναό που φιλοξενούσε στην κορυφή του. Προτού ο Σέρβιος διαιρέσει την περιοχή σε συνοικίες, ονομαζόταν λόφος (collis), ενώ ο Αύγουστος τον έχρισε έκτη περιοχή της πόλης (Alta Semita). Πάνω του είχαν χτιστεί αρκετά ιερά ρωμαϊκών θεοτήτων και οικίες Ρωμαίων ευγενών, στα μεταγενέστερα χρόνια όμως δημιουργήθηκαν εκεί το ιερό του Σέραπη και οι θέρμες του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου, ενώ στα χριστιανικά χρόνια ανεγέρθηκαν διάφορα ιερά ιδρύματα.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.